fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI

Obaveštenje o obradi podataka ličnosti

Poštovani,

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti od strane Nikoleta Miler PR TRIMMAX , STEVANA MOKRANJCA 28A , Subotica.
Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala ili na drugi sličan način.
Davanjem svojih podataka potvrdjujete da ste saglasni da TRIMMAX može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

Ko smo mi

Nikoleta Miler PR TRIMMAX , STEVANA MOKRANJCA 28A, Subotica,  shop@lakodoalata.rs, 069/1402096.

https://lakodoalata.rs/about-us/

Vaše podatke ćemo koristiti da nastavimo komunikaciju u vezi sa Vašom narudžbinom, vašim upitom i ponudom Lakodoalata.rs. Slanjem informacija sadržanih u obrazcu za naručivanje/registraciju, slažete se sa tim da će Lakodoalata.rs pročitati i analizirati dostavljene informacije kao i da će Vas kontaktirati u vezi Vašom narudžbinom, vašim upitom i ponudom Lakodoalata.rs.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Trimmax prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da Vas obavestimo o ponudama i dodatnim informacijama/aktuelnostima koje Vas interesuju . Obrada podataka je u interesu ostvarivanja Vaših prava vezano za kupljene proizvode i pružene usluge.
Davanjem podataka o ličnosti saglasni ste da TRIMMAX iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Vama, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge , istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.
Davanjem svojih podataka dajete saglasnost da iste možemo obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih možemo prosleđivati svojim povezanim licima radi ostvarivanja Vaših prava vezano za kupljene proizvode i pružene usluge.

Trimmax podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.
Davanjem svojih podataka smatramo da ste dali saglasnost da se isti obrađuju u skladu sa Zakonom, kao i da ste obavešteni i upoznati sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.

Zaštita podataka

Trimmax štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
tehničke mere zaštite;
kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci;
kontrolu dostupnosti podataka;
ostale mere informacione bezbednosti

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Trimmax na sledeće načine:
Nikoleta Miler PR TRIMMAX , STEVANA MOKRANJCA 28A, Subotica, shop@lakodoalata.rs, 069/1402096.

Rok čuvanja podataka

Trimmax čuva Vaše podatke na neodređeno vreme, odnosno do povlačenja saglasnosti korisnika.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.